Услуги
Начало
Полезно
Актюерски оценки
Лицензиране на здравно осигурителни дружества
Лицензиране на пенсионно осигурителни дружества
Разработване и внедряване на информационни системи
Актуално:
Изготвяне на Актюерски доклад съгласно изискванията на Международните счетоводни стандарта (IAS 19) във връзка със задълженията на работодателите по чл. 222 от Кодекса на труда
Ново:
Консултантска помощ при избора, договарянето и управлението на корпоративни социални придобивки – здравно и пенсионно осигуряване, застраховане. още


НОИ
КФН
НСИ
ИДЕС
НАП
ЗАБАВНИ ИГРИ
КАЛКУЛАТОРИ